หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
 
     
 


นายยุทธภูมิ ใจสุวรรณ
ปลัด อบต.อ่างทอง


นายมาณพ นุ่มเกลี้ยง
รองปลัด อบต.อ่างทอง
 
 


นายภาวัต ช่วงบัญญัติ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวราต้า กุลพรม
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน


นางวิมลรัตน์ จันทร์แดง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นายปรีดา วงค์หมอ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวบุญญาพร ดิษฐสม
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


นางสาวสุนันทา คมขำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายฐิติกานต์ ศรีโพธิ์
นิติกรปฏิบัติการ


พ.จ.อ.สมชาย หมู่คำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวพิมพ์นภัส ภูมิจารณ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวสุภาวดี นิลสนธิ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางน้ำเพชร เพ็ญสว่างวัชน์
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวทิพวรรณ นุ่มเกลี้ยง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวสันต์ ม่วยเท้ง
พนักงานทั่วไป


นายรุ่งเพชร ดีพันธ์
พนักงานขับรถ


นายสมชาย บุญเพชร
นักการภารโรง


นายไชยวัฒน์ พันธุ์โต
พนักงานทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10