หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
 
     
 


นายยุทธภูมิ ใจสุวรรณ
ปลัด อบต.อ่างทอง


นายมาณพ นุ่มเกลี้ยง
รองปลัด อบต.อ่างทอง
 
 


นายภาวัต ช่วงบัญญัติ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวราต้า กุลพรม
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน


นางวิมลรัตน์ จันทร์แดง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นายปรีดา วงค์หมอ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวสุนันทา คมขำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายฐิติกานต์ ศรีโพธิ์
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวพิมพ์นภัส ภูมิจารณ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน