หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 

 
 
 
 
 
     
 


นายยุทธภูมิ ใจสุวรรณ
ปลัด อบต.อ่างทอง


นายมาณพ นุ่มเกลี้ยง
รองปลัด อบต.อ่างทอง
 
 


นายภาวัต ช่วงบัญญัติ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวราต้า กุลพรม
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ


นางวิมลรัตน์ จันทร์แดง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นายปรีดา วงค์หมอ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวกล่อมจิตร อินทพงษ์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางสาวบุญญาพร ดิษฐสม
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


นางสาวสุนันทา คมขำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายฐิติกานต์ ศรีโพธิ์
นิติกรปฏิบัติการ


-
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


นายพงษ์พิทักษ์ โสภามา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


พ.จ.อ.สมชาย หมู่คำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวพิมพ์นภัส ภูมิจารณ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวสุภาวดี นิลสนธิ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางน้ำเพชร เพ็ญสว่างวัชน์
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวทิพวรรณ นุ่มเกลี้ยง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสวรรยา ถมอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10