หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล อ่างทอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
  รายงานอื่นๆ
   
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รอบ ๖ เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 25 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 61  
 
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 31 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 40  
 
รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 30 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 62  
 
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 11 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้รับบริการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 54  
 
รายงานคะแนนการประเมินคุณธรรมความโปรงใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ITA [ 19 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 147  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน [ 22 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 118  
 
รายงานการวิจัยการสาํรวจความพึงพอใจของผูร้ับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตําบลอ่างทอง อาํ เภอเมืองกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร ประจําปี งบประมาณ 2564 [ 17 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 111  
 
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 64  
 
รายงานงบการเงินประจำปี รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72 [ 23 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 72  
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 86  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 74  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1-2 [ 24 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 69  
 
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสิย [ 4 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 61  
 
(1)    2    
 


 


 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10