หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล อ่างทอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   กองคลัง
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานนิติการ
- งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
- งานกิจการสภา
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานประชาสัมพันธ์
2. ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- งานนโยบายและแผน
- งานแผนงาน และงบประมาณ
- งานตรวจติดตาม และประเมินผล
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานสวัสดิการสังคม
- งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
- งานควบคุมภายใน
- งานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- งานบริหารงานทั่วไป
 
1. ฝ่ายการเงินและบัญชี
- งานการเงินและบัญชี
- งานบริหารงานคลัง
2. ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานสารสนเทศภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
 
กองช่าง   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง
- งานสาธารณูปโภค
- งานเครื่องจักรกล และซ่อมบำรุง
2. ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
- งานวิศวกรรมโยธา
- งานสำรวจและออกแบบ
- งานผังเมือง
- งานควบคุมอาคาร
- งานบริหารงานทั่วไป
 
1. ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานการศึกษาในระบบ
- งานวิชาการ แผนงานและโครงการ
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานนิเทศการศึกษา
2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานศึกษานอกระบบ และอัธยาศัย
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
- งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
- งานบริหารงานทั่วไป
 
 


 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10