หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 

 
การประชุมนิเทศภายในและประกันคุณภาพ ศพด. ครั้งที่ 1/2563  
 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง นายวินัย มะนูญ ประธานการประชุมคณะกร