หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 

 
โครงการเรียนรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

วันที่ 9-11 กันยายน 2562 ณ บ้านกลุ่มคนรักเห็ด หมู่ 9 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดทำโครงการเรียนรู้ตามแนวคิ