หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
     
 
 
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 4  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง โดยนายโชคชัย ถมอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง จัดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยการจัดโครงการนี้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างและสนับสนุน ให้ประชาชนมีความรู้ และมีภาวะสุขภาพที่ดี ได้รับการดูแลด้านสาธารณสุขเบื้องต้นโดยพึ่งพิงตนเอง ได้อย่างถูกต้อง การจัดโครงการรุ่นที่ 4 นี้ ประกอบไปด้วย ประชาชนตำบลอ่างทอง หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 15 และหมู่ที่16 #แค่ขยับก็เท่ากับออกกำลังกาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2562 เวลา 14.59 น. โดย คุณ สุภาวดี นิลสนธิ

ผู้เข้าชม 26 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย