หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
     
 
 
การแจกจ่ายเอกสารสำคัญรับเงิน กษ.04 เพื่อช่วยเหลือเกษตรผู้ประสบอุทกภัย  
 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นายองอาจ  สังคหัตถากร  นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้ นายรัชพงศ์  ศิริมี ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในการแจกจ่ายเอกสารสำคัญรับเงิน กษ.04 เพื่อช่วยเหลือเกษตรผู้ประสบอุทกภัย ตามโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ปี 2562 ของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายด้านอุทกภัย ช่วงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 และด้านวาตภัย ช่วงวันที่ 16 และ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดยก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตร ทางจังหวัดกำแพงเพชรจึงได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้แก่เกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ นายโชคชัย  ถมอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง พร้อมด้วยนายวินัย  มะนูญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ได้ให้การต้อนรับและกล่าวพบปะพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรในครั้งนี้ด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2562 เวลา 14.10 น. โดย คุณ สุภาวดี นิลสนธิ

ผู้เข้าชม 41 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย