หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
     
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่ิอผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 เม.ย. 2562 เวลา 16.27 น. โดย คุณ สุภาวดี นิลสนธิ

ผู้เข้าชม 117 ท่าน