หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
     
 
 
ศูนย์ถ่ายทอดและการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองได้จัดทำโครงการศูนย์เรียนรุ้เกษตรพอเพียงในโรงเรียน โดยทำ (MOU) ระหว่างโรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก และ อบต.อ่างทอง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีศูนย์ถ่ายทอดและการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาและนำไปปฏิบัติในทุกภาคส่วนของตำบลในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ก.พ. 2562 เวลา 11.07 น. โดย คุณ สุภาวดี นิลสนธิ

ผู้เข้าชม 131 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย