หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
     
 
 
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น บอกรักอ่างทอง วันที่ 14-27 ธันวาคม 2561  
 

            ด้วย นายโชคชัย ถมอินทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง มีความตั้งใจชวนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง  ตลอดจนผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ส่วนราชการในพื้นที่ ภาคเอกชน  จิตอาสา และประชาชนทั่วไป จัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ เดิน-วิ่ง-ปั่นเพื่อการกุศล \\\\\\\"บอกรัก อ่างทอง\\\\\\\" เพื่อรับบริจาคเงินสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย และ รพ.สต. ในเขตตำบลอ่างทอง  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างพลังน้ำใจ ร่วมสละทั้งแรงกาย และแรงใจ  ให้ประชาชนตำบลอ่างทองไม่ทิ้งกัน ดูและกันตั้งแต่ เกิด แก่  เจ็บ ตาย ช่วยเหลือกันในยามเจ็บไข้ได้ป่วยและยามประสบภัย  อันจะทำให้ผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ประสบภัย ผู้ป่วยติดเตียง  ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้  ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง  ทันต่อเหตุการณ์  มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ธ.ค. 2561 เวลา 14.42 น. โดย คุณ สุภาวดี นิลสนธิ

ผู้เข้าชม 137 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย