หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
     
 


นายอภิสิทธิ์ ศิริธนะ
ประธานสภา อบต.
 


นายปัญญา อ่ำเจริญ
รองประธานสภา อบต.


นายวิรัตน์ นุ่มอินทร์
เลขาประธานสภา อบต.
 
 


นายยงยุทธ ชุติมัน
ส.อบต. ม.4


นายสิทธิชัย อาสะโพธิ์
ส.อบต. ม.4


นายสมบุญ ขามเทศ
ส.อบต. ม.6


นายสุเทพ พันธุ์โต
ส.อบต. ม.6


นายปัญญา อ่ำเจริญ
ส.อบต. ม.7


นายสมนึก ครองบุญ
ส.อบต. ม.7