หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 


นายอภิสิทธิ์ ศิริธนะ
ประธานสภา อบต.
 


นายปัญญา อ่ำเจริญ
รองประธานสภา อบต.


นายวิรัตน์ นุ่มอินทร์
เลขาประธานสภา อบต.
 
 


นายดำรง ท้าวทอง
ส.อบต. ม.1


นางมานิตย์ หินแก้ว
ส.อบต. ม.1


นายระเบียบ บุญนิ่ม
ส.อบต. ม.2


นายวานุรักษ์ วัฒนศิริ
ส.อบต. ม.2


นางทิฆัมพร ใจแสน
ส.อบต. ม.3


นางพรทิพย์ ถมอินทร์
ส.อบต. ม.3


นายยงยุทธ ชุติมัน
ส.อบต. ม.4


นายสิทธิชัย อาสะโพธิ์
ส.อบต. ม.4


นายสมบุญ ขามเทศ
ส.อบต. ม.6


นายสุเทพ พันธุ์โต
ส.อบต. ม.6


นายปัญญา อ่ำเจริญ
ส.อบต. ม.7


นายสมนึก ครองบุญ
ส.อบต. ม.7


นายพรพิลม ปานสุด
ส.อบต. ม.8


นายสมพร จันทร์ทา
ส.อบต. ม.8