หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๘ บ้านวังตะเคียนเหนือ ตำบลอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง บ้านท่าเสากระโดง หมู่ที่ ๒ สายกิโลเมตร ที่ ๑.๕ (ฝั่งซ้าย) ตำบลอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง บ้านหนองยายเภา หมู่ที่ ๖ สายริมคลองดงมะกาว ตำบลอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง บ้านหนองยาว หมู่ที่ ๑๐ สายป่ายางลุงแต ตำบลอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต ๔๖๔๓ กำแพงเพชร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (จอแสดงภาพ) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและแผยแพร่ กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักงานปลัด) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ตามโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16