หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล อ่างทอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
  ประกาศจากระบบ e-GP
   
     
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(พร้อมติดตั้ง) ตามโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติสุขใต้ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดาดทองเจริญ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการขุดลอกเปิดทางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมู่ที่ ๑๗ บ้านจอมแขวน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]จ้างจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ ๘๕๕๖ กพ. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๕ จำนวน ๑ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ ๘๕๕๖ กพ. กำแพงเพชร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๕ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]ซื้อโครงการจัดหาที่ดินเพื่อการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายใต้โครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมาจัดริ้วขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ตามโครงการอ่างทองเกมส์ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากอ่างใน หมู่ที่ ๓ สายคุ้ม ๒ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]จ้างทาสีภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตะเคียน อาคาร ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๑ สายวันชัย ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๑ สายจำรัส ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]จ้างจัดจ้างทำป้ายกิจกรรมให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างและภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ป้าย (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]จ้างจ้างถ่ายเอกสารและพร้อมเข้าเล่มโครงการก่อสร้าง ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ จำนวน ๕ เล่ม กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ ๘๕๕๖ กพ. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๕ จำนวน ๑ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (กองการศึกษาฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง บ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ที่ ๑๙ สายวังตะเคียนใต้-ดาดทองเจริญ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อเสื้อกีฬาสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ผู้จัดการแข่งขัน ตามโครงการอ่างทองเกมส์ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๗๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขันกีฬา ตามโครงการอ่างทองเกมส์ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๘ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2566 ]จ้างจ้างถ่ายเอกสาร ตามโครงการอ่างทองเกมส์ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๖ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2566 ]จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ ๘๓-๐๑๘๒ กพ จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2566 ]โครงการจัดหาที่ดินเพื่อการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร [ 31 ส.ค. 2566 ]จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๒ หมู่บ้าน (หมู่ที่ ๙ บ้านหนองใหญ่และหมู่ที่ ๑๕ บ้านมอสำราญ) ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขาม ซอย ๖ บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ส.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง กพ.ถ.90-004 สายหนองยาว-บ้านหนองขาม บ้านหนองยาว หมู่ที่ 10 ตำบลอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ส.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขาม ซอย ๖ บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ส.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง กพ.ถ.90-004 สายหนองยาว-บ้านหนองขาม บ้านหนองยาว หมู่ที่ 10 ตำบลอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ส.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารส่งเสริมโภชนาการเด็กปฐมวัย ตามโครงการส่งเสริมการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ศพด.บ้านทุ่งตาพุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 20
 


 


 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10