หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล อ่างทอง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
  ประกาศจากระบบ e-GP
   
     
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ. ๙๐-๐๐๗ สายบ้านทรัพย์ท่าเสา (กิโลเมตรที่ ๒) หมู่ที่ ๒ บ้านท่าเสากระโดง ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ. ๙๐-๐๐๗ สายบ้านทรัพย์ท่าเสา (กิโลเมตรที่ ๒) หมู่ที่ ๒ บ้านท่าเสากระโดง ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 พ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอ่างทอง จำนวน ๔ แห่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) กลุ่มโรงเรียนอ่างทอง จำนวน ๖ แห่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]จ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย บ้านปากอ่าง หมู่ที่ ๑ กลุ่มมอกระแต ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (รายละเอียดอื่นเป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]จัดซื้ออาหารเสริม (นม) กลุ่มโรงเรียนอ่างทอง จำนวน ๖ แห่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ [ 29 พ.ย. 2565 ]จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอ่างทอง จำนวน ๔ แห่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ [ 29 พ.ย. 2565 ]จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง (กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]จ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย บ้านอ่างหิน หมู่ที่ ๑๖ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๕๙ และครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๙-๕๘-๐๐๒๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง บ้านหนองยาว หมู่ที่ ๑๐ สายเชื่อมกลางเขา ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (รายละเอียดอื่นเป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.๙๐-๐๕๑ สายปากลึก หมู่ที่ ๗ บ้านสันติสุข ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.๙๐-๐๕๑ สายปากลึก หมู่ที่ ๗ บ้านสันติสุข ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุจราจร จัดซื้อวัสดุแผงกั้นแบริเออร์ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๙ ตัว (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ. ๙๐-๐๐๗ สายบ้านทรัพย์ท่าเสา (กิโลเมตรที่ ๒) หมู่ที่ ๒ บ้านท่าเสากระโดง ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง จำนวน ๕๐ ถัง (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ (สำนักปลัด) เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการภายในสำนักงานให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติในสำนักงานต่อไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๐ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.๙๐-๐๕๑ สายปากลึก หมู่ที่ ๗ บ้านสันติสุข ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 พ.ย. 2565 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ. ๙๐-๐๐๗ สายบ้านทรัพย์ท่าเสา (กิโลเมตรที่ ๒) หมู่ที่ ๒ บ้านท่าเสากระโดง ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร [ 18 พ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2565 ]จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๔๘ กองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2565 ]โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.๙๐-๐๕๑ สายปากลึก หมู่ที่ ๗ บ้านสันติสุข ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร [ 15 พ.ย. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมระบบเสียงตามสายแบบไร้สายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (จัดหาตรายาง) จำนวน ๕ รายการ หน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2565 ]จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (จัดหาตรายาง) จำนวน ๓ รายการ กองคลัง [ 31 ต.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอ่างทอง จำนวน ๔ แห่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16
 


 


 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10