หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) กลุ่มโรงเรียนอ่างทอง ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2562 ]ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอ่างทอง ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2562 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนและวางท่อ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหมู่ที่ ๓ และ หมู่ที่ ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2562 ]จ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.๙๐-๐๐๘ สายสันติสุข-ดาดเหนือ บ้านดาดเหนือ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2562 ]จ้างจ้างเหมาควบคุมดูแลระบบเสียง ภายในงานเพื่อประกอบกิจกรรมตามโครงการสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รายละเอียดและคุณลักษณะตามแบบและรายการที่ อบต.อ่างทอง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๙ - ๖๐ - ๐๐๓๐ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเสากระโดง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2562 ]จ้างเหมาจัดหาการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ตามโครงการสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รายละเอียดและคุณลักษณะตามแบบและรายการที่ อบต.อ่างทอง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2562 ]จ้างจ้างเหมาการตกแต่ง จัดสถานที่ และพิธีเปิดกิจกรรม ตามโครงการสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รายละเอียดและคุณลักษณะตามแบบและรายการที่ อบต.อ่างทอง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2562 ]จ้างจ้างเหมาจัดนิทรรศการวิถีวัฒนธรรมพื้นบ้าน ตามโครงการสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๓ โซน (รายละเอียดคุณลักษณะตามแบบและรายการที่ อบต.อ่างทอง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2562 ]ซื้อจัดหาชุดสังฆทานเพื่อใช้ประกอยพิธีสงฆ์ ตามโครงการสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๙ ชุด (รายละเอียดและคุณลักษณะตามแบบและรายการที่ อบต.อ่างทอง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7