หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล อ่างทอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
  ประกาศจากระบบ e-GP
   
     
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติสุขใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร (รายละเอียดอื่นเป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการบำรุงรักษาถังกรองสนิมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองยาว ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร (รายละเอียดอื่นเป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการติดตั้งราวกันตก GUARD RAIL ภายในตำบลอ่างทอง ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำดิบประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านวังตะเคียน หมู่ที่ ๕ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๑ ระบบ (รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำดิบประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านปากอ่างใน หมู่ที่ ๓ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๑ ระบบ (รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2567 ]จ้างจัดจ้างทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ จำนวน ๗ อัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2567 ]จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๙-๖๔-๐๐๖๓ ศพด.บ้านวังตะเคียน และ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๙-๖๐-๐๐๓๐ ศพด.บ้านท่าเสากระโดง จำนวน ๒ รายการ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2567 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smar TV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๙ (ในถนนสายหมอนสอง) ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ ๘๕๕๗ กำแพงเพชร จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษาสถานีจุดจ่ายน้ำบาดาล อาคารบริการน้ำดื่มในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]จ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในพื้นที่ตำบลอ่างทอง จำนวน ๕ หมู่บ้าน (หมู่ที่ ๒, ๔, ๖, ๘ และหมู่ที่ ๑๕) ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ่างหิน หมู่ที่ ๑๖ สายอ่างหิน-ศรีสวัสดิ์ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการบำรุงรักษาถังกรองสนิมเหล็กและหอถังเชมเปญ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองขาม (ประปากลุ่มบ้านลุงเจียร) ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (รายละเอียดอื่นเป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2567 ]จ้างโครงการขุดลอกคลองมะรื่น บ้านวังตะเคียนเหนือ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2567 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2567 ]จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๔๗ และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๙-๖๔-๐๐๕๙ จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2567 ]จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๔-๐๐๒๕ จำนวน ๑ รายการ (กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2567 ]จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2567 ]ซื้อโครงการจัดหากล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งตาพุก ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (รายละเอียดอื่นเป็นไปตาม ที่ อบต.อ่างทอง กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2567 ]จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย-กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2567 ]จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๖๐๘ กพ. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๔-๐๐๐๑ จำนวน ๗ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2567 ]ซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งแบตเตอรี่และเปลี่ยนแตรรถยนต์ส่วนกลาง (รถขยะ) หมายเลขทะเบียน กพ ๘๓-๐๑๘๒ กพ. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๙-๐๐๐๑ จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2567 ]ซื้อโครงการจัดหากล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านมอสำราณ ตำบลอ่างทอง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๑ โครงการ (รายละเอียดเป็นไปตาม ที่ อบต.กำหนด) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2567 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2567 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านหนองใหญ่ บริเวณสระลุงชู ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (รายละเอียดอื่นเป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2567 ]จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโทรทัศน์ แอล อีดี ของ ศพด.ท่าเสากระโดง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๖-๖๓-๐๐๑๒ จำนวน ๑ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอ่างทอง จำนวน ๔ แห่ง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (เดือนมกราคม ๒๕๖๗ - ปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) กลุ่มโรงเรียนตำบลอ่างทอง จำนวน ๖ แห่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ (เดือนมกราคม ๒๕๖๗ - ปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22
 


 


 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10