หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล อ่างทอง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
  ประกาศจากระบบ e-GP
   
     
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านจอมแขวน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเสากระโดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(พร้อมติดตั้ง) ตามโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(พร้อมติดตั้ง) ตามโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งตาพุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๑ ระบบ (รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ส.ค. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ ๓ ๗,๑๓ และวางท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ ๑๖,๑๘ (รายละเอียดอื่นเป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบซับเมิร์สสูบน้ำ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2565 ]จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๔ ตำบลอ่างทอง (รายละเอียดอื่นเป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา ระยะยาวรวม ๗๕๐ เมตร (รายละเอียดอื่นเป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา บ้านดาดทองเจริญ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลอ่างทอง โดยดำเนินการลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองยาว จำนวน ๗ เส้นทาง (แบบและรายละเอียดตาม อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๙ ซอยน้ำย้อย (จุดที่ ๑) ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2565 ]จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๖๑ (กองคลัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๑ ระบบ (รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ก.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๑ ระบบ (รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ก.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศตามโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตะเคียน จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา สกอร์บอร์ดไฟฟ้าอเนกประสงค์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2565 ]จ้างโครงการถมดิน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง (รายละเอียดตามแบบสรุปผลประมาณการราคาก่อสร้างที่แนบท้ายบันทึกนี้) พร้อมติดตั้งป้ายแสดงโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (จัดหาตรายาง) จำนวน ๑๕ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๑ ระบบ (รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ก.ค. 2565 ]โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๑ ระบบ (รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย [ 1 ก.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อต้นไม้พร้อมปลูกและอุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมายานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ จำนวน ๓ วัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]จ้างจ้างซ่อมแซมแก้ไข หลังคาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง และอาคารเอนกประสงค์ (โดม) จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอ่างทอง จำนวน ๔ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (ระหว่างเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) กลุ่มโรงเรียนอ่างทอง จำนวน ๖ แห่ง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13
 


 


 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10