องค์การบริหารส่วนตำบล อ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร